Kognitivno vedenjska terapija

Storitve

Za strokovno pomoč nas kontaktirajte:

Kognitivno vedenjska terapija je strukturirana in kratkotrajna terapija. Zagovarja, da interpretacija naših vsakodnevnih dogodkov (torej, kako mi razmišljamo o nekem dogodku, kako si ga razlagamo) vpliva na to, kako se počutimo in kako se vedemo. Te interpretacije so lahko bolj ali manj v skladu z realnostjo, velikokrat gre za miselna izkrivljanja in od tega je potem odvisno ne samo naše počutje, ampak tudi naše vedenje, ki je lahko bolj ali manj funkcionalno. 

Ukvarja s spreminjanjem teh misli in nefunkcionalnih vedenj ter spreminjanjem naših prepričanj o sebi, drugih in o svetu.  Je zelo proaktivna oblika psihoterapije, usmerjena na tukaj in sedaj, z veliko edukacije in z različnimi tehnikami

Terapija sprejemanja in predanosti (ACT; angl. Acceptance and Commitment Therapy) je novejša oblika psihoterapije, ki je nastala znotraj vedenjske tradicije v psihoterapiji in spada v tako imenovano tretjo generacijo (3.val) kognitivno vedenjske terapije. ACT je terapevtski pristop, ki temelji na procesih čuječnosti, sprejemanja, predanosti in vedenjski aktivaciji z namenom spodbujanja psihološke fleksibilnosti. 

Psihološka fleksibilnost je zmožnost biti v sedanjem trenutku brez nepotrebnih obramb in hkrati vztrajati ali spremeniti vedenje v skladu z izbranimi vrednotami in trenutno situacijo.

Storitev izvajamo

Barbra Petarka, osebna izjava

Barbra Petarka​

univerzitetna diplomirana psihologinja
specializantka klinične psihologije, akreditirana kognitivno-vedenjska terapevtka

Suzana_Vrhovac_Eerman Defuzija

Suzana Vrhovac Erman

univerzitetna diplomirana psihologinja, specializantka klinične psihologije

Ines Lovenjak

magistrica psihologije, specializantka klinične psihologije

dr. Mojca Petrič

univerzitetna diplomirana psihologinja, specializantka klinične psihologij