Ines Lovenjak

magistrica psihologije, specializantka klinične psihologije

»Nisem to, kar sem mi zgodi, sem to, kar sem izbral, da bom postal«
Carl Gustav Jung

Kvalifikacije

magisterij (2. bolonjska stopnja) oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

strokovni izpit za psihologa v zdravstveni dejavnosti

izobraževanje iz Kognitivno-vedenjske terapije – Praktikum II (Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije) 

izobraževanje in usposabljanje iz Razvojno analitične psihoterapije – I. Stopnja (IKPP-Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo)

CINDI – Temeljno izobraževanje s področja promocije zdravja in preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni (Nacionalni inštitut za zdravje)

temeljno izobraževanje za svetovalce v Svetovalnici POSVET (v okviru Slovenskega združenja za preprečevanje samomora)

podiplomski tečaj – Osnove klinične nevropsihologije (Zbornica kliničnih psihologov)

podiplomski tečaj – Modul iz psihopatologije (Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana)

strokovni tečaj – »Osnove praktične športne psihologije« – Sekcija za psihologijo športa

Udeležba na kongresih in strokovnih srečanjih

Zero to three: The comprehensive training on DC:0-5™ Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood

OTI izobraževanja: »Razvojno-nevrološke motnje« – organizator izobraževanj je Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo

Osnovno izobraževanje za delo z osebami, ki jemljejo droge – UPK Ljubljana

Strokovni posvet – »Duševno zdravje v obporodnem obdobju« – NIJZ Ljubljana

Izobraževanje »Skupnostni pristop za krepitev zdravja ijn zmanjšanje neenakosti v zdravju« – NIJZ Ljubljana

Okrogla miza ob obeležitvi Svetovnega dneva preprečevanja samomora – NIJZ Ljubljana

Osebna izjava

»Vsakodnevno se znajdemo v številnih zahtevnih situacijah, saj delujemo v kompleksnih okoljih. Soočamo se z različnimi obremenitvami, premagujemo ovire, rešujemo izzive. Ob tem lahko postanemo ranljivi za duševne stiske, ki lahko vplivajo na našo dobro počutje in duševno zdravje. Strokovna pomoč nam pomaga pri raziskovanju problema, boljšemu razumevanju samega sebe in pri iskanju rešitev. Prav tako lahko pridobimo pomembna orodja, s pomočjo katerih se bomo lahko bolje soočali ter premagovali različne težave in duševne stiske v prihodnje.«

Delovne izkušnje

psihologinja – pripravnica v CUDV Draga (2016)

psihologinja v Zdravstvenem domu Logatec – Zdravstveno-vzgojni center – izvajanje psihoedukativnih delavnic (2017/2018)

psihologinja v Zdravstvenem domu Logatec – Center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (2017/2018)

psihologinja v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik – Center za krepitev zdravja (2017/2018)

psihologinja v Psihiatrični bolnišnici Begunje (2018/2019)

specializantka klinične psihologije – Splošna bolnišnica Murska Sobota (2019 – v teku)

Članstvo v strokovnih organizacijah

Zbornica kliničnih psihologov

Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije