Integrativna terapija

Storitve

Za strokovno pomoč nas kontaktirajte:

Integrativna terapija nudi celosten pristop k obravnavi in pomoči človeku ob upoštevanju individualnih potreb in želja vsakega posameznika.

Integrativna psihoterapija se preko pogovora, dela s telesom in kreativnimi mediji dotika človekove telesne, čustvene, vedenjske, miselne, socialne in duhovne ravni delovanja. V tej obliki psihoterapije se v ospredje postavlja procese čuječnosti in sočutja, ki so bistveni za doseganje željenih sprememb. Integrativna psihoterapija označuje obliko psihoterapije, ki združuje znanja in koncepte drugih že obstoječih psihoterapevtskih smeri ter na tak način omogoča posamezniku prilagojeno uporabo psihoterapevtskih metod in tehnik.

Terapija je lahko zastavljena kot kratkotrajni ali dolgotrajni proces. Integrativna psihoterapija je relacijska, kar pomeni, da so medosebni odnosi ter odnos med klientom in terapevtom tisti, ki so bistveni za proces spremembe. Terapevt in klient vzajemno vplivata drug na drugega ter soustvarjata terapevtski odnos, kar klientu omogoča poglobljeno spoznavanje samega sebe in svojega notranjega sveta. V integrativni psihoterapiji je terapevt aktivno udeležen v odnosu, ki ga ustvarja skupaj s klientom.

Storitev izvaja