Psihoterapija in psihološko svetovanje

Storitve

Za strokovno pomoč nas kontaktirajte:

Psihoterapija omogoča boljše razumevanje lastnih težav, hkrati pa vam omogoči tudi boljše razumevanje drugih ljudi in s tem zadovoljujoče in stabilne medosebne odnose. Psihoterapevt dela z ljudmi na osnovi psiholoških teorij osebnosti, od njega pa se zahteva tudi dobro poznavanje psihopatologije ter obvladovanje temeljnih principov biološkega in psihosocialnega zdravljenja duševnih motenj, ki so opredeljene v psihiatričnih klasifikacijah.

Tako kot v psihoterapiji se tudi v psihološkem svetovanju ukvarjamo s spreminjanjem posameznikovega doživljanja in vedenja. Ne gre torej za preprosto dajanje nasvetov posamezniku, ki je poiskal profesionalno pomoč. Gre za suportivno vodenje in uporabo psiholoških tehnik in metod, ki človeku pomagajo razvijati različne perspektive gledanja na problem, ga usmerjajo k rešitvi problema in spreminjajo posameznikov pogled na svet, sebe in druge.

Potek psihoterapije

Psihoterapija poteka preko pogovora. Začne se s klientovo opredelitvijo težav zaradi katerih je poiskal psihološko pomoč. V začetni fazi psihoterapije klient in terapevt skupaj določita terapevtske cilje, torej možne rešitve problema ali spremembe, ki bi jih klient v terapevtskem procesu želel doseči.

V nadaljevanju psihoterapije terapevt pomaga klientu spreminjati tiste poglede, prepričanja ali notranja pravila, ki predstavljajo oviro na poti doseganja cilja in utrjuje vse tisto, kar lahko pomaga razrešiti težavo. Pogosto se terapevt in klient dogovorita tudi za terapevtske naloge, ki jih klient izpelje v času med seansami.

Trajanja psihoterapije ni mogoče napovedati, saj ljudje napredujejo ali se spreminjajo z različnim tempom. Terapija je zaključena, ko so izpolnjeni terapevtski cilji oziroma, ko je težava, zaradi katere je klient prišel, razrešena. V kognitivno vedenjski terapiji se predvideva med 10 do 30 seans.

Terapevtska srečanja običajno potekajo enkrat tedensko po 50 minut. Dobre terapevtske rezultate prinašajo tudi obiski trikrat mesečno, v zaključni fazi terapije pa se seanse odvijajo enkrat na 14 dni ali celo enkrat mesečno.

Kognitivno vedenjska terapija je strukturirana in kratkotrajna terapija. Zagovarja, da interpretacija naših vsakodnevnih dogodkov (torej, kako mi razmišljamo o nekem dogodku, kako si ga razlagamo) vpliva na to, kako se počutimo in kako se vedemo. Te interpretacije so lahko bolj ali manj v skladu z realnostjo, velikokrat gre za miselna izkrivljanja in od tega je potem odvisno ne samo naše počutje, ampak tudi naše vedenje, ki je lahko bolj ali manj funkcionalno.

Transakcijsko analitična psihoterapevtska smer je sodobna psihoterapevtska smer za osebnostno rast in osebnostno spremembo ter teorija osebnosti in komunikacije. Integrira psihoanalitično in kognitivno-vedenjsko terapijo, uporablja pa se za razumevanje človekove duševnosti, komunikacije in odnosov med ljudmi ter odnosa do samega sebe.

Integrativna terapija nudi celosten pristop k obravnavi in pomoči človeku ob upoštevanju individualnih potreb in želja vsakega posameznika. Integrativna psihoterapija se preko pogovora, dela s telesom in kreativnimi mediji dotika človekove telesne, čustvene, vedenjske, miselne, socialne in duhovne ravni delovanja. V tej obliki psihoterapije se v ospredje postavlja procese čuječnosti in sočutja, ki so bistveni za doseganje željenih sprememb.