dr. Mojca Petrič

univerzitetna diplomirana psihologinja, specializantka klinične psihologije

Kvalifikacije

Specializantka klinične psihologije (2019 – v teku)
Strokovni izpit za poklic psihologa v zdravstveni dejavnosti (2018)
Doktorica znanosti Univerze v Ljubljani, program Humanistika in družboslovje – področje Razvojnopsihološke študije (2015)
Strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja (2013)
Univerzitetna diplomirana psihologinja (2009), Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Usposabljanje iz vedenjskih in kognitivnih terapij – zaključen Praktikum II, trenutna stopnja: Praktikum III (supervizijska stopnja) (2013 – v teku)

Dodatna izobraževanja

Introduction to the Rorschach performance assessment system for CS Users (R-PAS org., 2023)
Navezanost in travma, Pomen zgodnje komunikacije za otrokov razvoj (Zbornica kliničnih psihologov Slovenije, 2019 in 2022)
Osebnostne motnje v razvojnem obdobju (Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo, 2022)
Modul iz psihopatologije (Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, 2021)
Kliničnopsihološko ocenjevanje (2021)
Osnove klinične nevropsihologije (2020)
Osebnostne motnje – večni terapevtski izziv (Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije, 2020)
Celostna obravnava izgorelosti na delovnem mestu (URI Soča, 2018)
Začetni in nadaljevalni tečaj iz Rorschachovega celovitega sistema ocenjevanja (IKPP, 2018)
Zaključeno usposabljanje za svetovalca telefonske službe Klic v duševni stiski (Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana in Slovensko združenje za preprečevanje samomora, 2007)

Udeležba na kongresih in strokovnih srečanjih

Dvodnevni simpozij ob praznovanju 20-letnice Društva za VKT Slovenije (2017)
7. mednarodni kongres psihologov Slovenije (2016)

14. evropski kongres psihologije, Milano, Italija (2015)
XXX. mednarodni kongres psihologije, Cape Town, Republika Južna Afrika (2012)

Osebna izjava

“V različnih življenjskih obdobjih lahko naletimo na izzive, s katerimi se sami težje spoprijemamo. Verjamem, da lahko z vedenjsko-kognitivnim pristopom pomagam posameznikom pri pridobivanju vpogleda v svoje notranje doživljanje. Z učenjem različnih strategij in vpeljevanjem le-teh v vsakodnevne situacije se lahko opolnomočijo za nadaljnje samostojno spoprijemanje z izzivi, ki jim pridejo na pot. ”

Delovne izkušnje

Psihologinja in specializantka klinične psihologije, Psihiatrična bolnišnica Begunje (2017 – v teku)
Raziskovalka na raziskovalnem programu ARRS Uporabna razvojna psihologija (2019)
Visokošolska sodelavka – asistentka (z doktoratom), UP Pedagoška fakulteta (2010 – 2017)
Svetovalna delavka – pripravnica in učiteljica otrok z motnjo v duševnem razvoju, Zavod za usposabljanje Janeza Levca (2010 – 2011)
Sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju programov za sorojence in stare starše otrok/mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju v okviru Zveze Sožitje (2013 – v teku)
Opravljanje prostovoljnega dela: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, AIA – Mladinski center Mengeš

Članstvo v strokovnih organizacijah

Zbornica kliničnih psihologov
Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije