Pot k boljšemu jutri

se začne z nami

Za strokovno pomoč nas kontaktirajte:

Tu smo za vas

V Defuziji smo predani nenehni strokovni rasti in razvoju, združuje nas velika želja po usvajanju novega teoretičnega in praktičnega znanja, ki nam omogoča pomagati ljudem v mnogoterih življenjskih stiskah.

univerzitetna diplomirana psihologinja
specializantka klinične psihologije, akreditirana kognitivno-vedenjska terapevtka

Pri mojem delu me vodi empatija do sočloveka – pripravljenost prisluhniti, razumeti in pomagati. Kot eno temeljnih vrednot svojega poklica dojemam odgovornost: zavezo k strokovnosti, nenehnemu izobraževanju in predanosti v terapevtskemu odnosu.

Barbra Petarka, Defuzija
magistrica psihologije, specializantka klinične psihologije

Vsakodnevno se znajdemo v številnih zahtevnih situacijah, saj delujemo v kompleksnih okoljih. Soočamo se z različnimi obremenitvami, premagujemo ovire, rešujemo izzive. Ob tem lahko postanemo ranljivi za duševne stiske, ki lahko vplivajo na našo dobro počutje in duševno zdravje. Strokovna pomoč nam pomaga pri raziskovanju problema, boljšemu razumevanju samega sebe in pri iskanju rešitev. Prav tako lahko pridobimo pomembna orodja, s pomočjo katerih se bomo lahko bolje soočali ter premagovali različne težave in duševne stiske v prihodnje.

univerzitetna diplomirana psihologinja,
specializantka klinične psihologije, akreditirana kognitivno-vedenjska terapevtka

Pomembno je, da se naučimo prepoznavati naše miselne, čustvene in vedenjske vzorce, ki nas ovirajo pri vsakdanjem funkcioniranju in zavirajo naš osebni razvoj. Od nas samih je odvisno, ali si želimo spremeniti za nas neučinkovit način mišljenja, da bi posledično lahko dosegli spremembo vedenja in razpoloženja.
S kognitivnimi in vedenjskimi tehnikami vzpodbujam posameznike k spreminjanju pogledov v različnih življenjskih situacijah in jih opolnomočim za nadaljnje reševanje življenjskih problemov.

univerzitetna diplomirana psihologinja, specializantka klinične psihologije

“V različnih življenjskih obdobjih lahko naletimo na izzive, s katerimi se sami težje spoprijemamo. Verjamem, da lahko z vedenjsko-kognitivnim pristopom pomagam posameznikom pri pridobivanju vpogleda v svoje notranje doživljanje. Z učenjem različnih strategij in vpeljevanjem le-teh v vsakodnevne situacije se lahko opolnomočijo za nadaljnje samostojno spoprijemanje z izzivi, ki jim pridejo na pot.”

magistra psihologije

Vsak izmed nas v življenju potrebuje odnose z drugimi v katerih se lahko pokažemo takšni kot smo ter se počutimo varne in sprejete. Odnosi so eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na našo samopodobo in samozavest. Ko v odnosih ne dobimo tistega, kar potrebujemo lahko to predstavlja vzrok naših težav (npr. anksioznost, depresija, slaba samopodoba, nezadovoljstvo z življenjem, pomanjkanje življenjskega smisla, itd.).

magistra psihologije

Pri psihoterapevtskem delu me vodi empatija in iskrena radovednost – kdo je človek, ki sedi nasproti mene, kaj vse se dogaja v njegovi notranjosti – kaj doživlja, razmišlja, čuti, sanja… kateri stari, boleči vzorci vedenj in obrambe ga ovirajo na poti spoznavanja pristnega sebe? Kako si osmišlja svet okoli sebe, kakšen odnos ima s samim seboj ter z drugimi ljudmi?