Marina Vidović

magistra psihologije, specializantka klinične psihologije

Kvalifikacije

magisterij (2. bolonjska stopnja) oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

strokovni izpit za psihologa v zdravstveni dejavnosti

izobraževanje iz Kognitivno-vedenjske terapije – Praktikum III – supervizijska stopnja (Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije) – v teku

CINDI – Temeljno izobraževanje s področja promocije zdravja in preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni (Nacionalni inštitut za zdravje)

temeljno izobraževanje za svetovanje na TOM telefonu

temeljno izobraževanje za svetovalce v Svetovalnici POSVET (v okviru Slovenskega združenja za preprečevanje samomora)

ROP – Podiplomski tečaj iz Rorschachove psihodiagnostike po RPAS sistemu ocenjevanja (IKPP – Inštitut za klinično psihologijo in psihoterapijo)

podiplomski tečaj – Osnove klinične nevropsihologije (Zbornica kliničnih psihologov)

podiplomski tečaj – Modul Kliničnopsihološko ocenjevanje (Zbornica kliničnih psihologov)

podiplomski tečaj – Modul iz psihopatologije (Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana)

»Sami odločamo o svoji usodi in te odločitve lahko spremenimo.« (Eric Berne)

Udeležba na kongresih in strokovnih srečanjih

»Simpozij ob 20-letnici društva« – Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije (2017)

»Pomen zgodnje komunikacije za otrokov razvoj« (2021); »1. in 2. Šola forenzične klinične psihologije« (2020; 2022) – Zbornica kliničnih psihologov.

OTI izobraževanja: »Intervju otroka, mladostnika, staršev, diagnostika«; »Razvojno-nevrološke motnje«; »Sistemska družinska,vkt in drugi terapevtski pristopi«; »Travma, zloraba in medvrstniško nasilje«; idr. – organizator izobraževanj je Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo

Aktivna udeležba – predavanja staršem na osnovnih šolah (»Motnje hranjenja«, »Preventiva uporabe socialnih omrežij – elektronskih naprav«, »Obvladovanje stresa – kako pomagati otroku, itd.«)

Aktivna udeležba – predavanja v okviru preventive pojava duševnih motenj (v zdravstvenih domovih): »Anksiozne motnje«, »Obvladovanje stresa«, »Depresija«, »Zdravo hujšanje«, »Tehnike sproščanja«

Vsakoletna udeležba na – »Predavanje o varstvu osebnih podatkov« – DATAINFO

Osebna izjava

»Ljudje poiščemo strokovno pomoč v najtežjih, najranljivejših trenutkih svojega življenja. V teh trenutkih skušam v terapevtskem odnosu s svojim strokovnim znanjem, spoštljivostjo in sočutnostjo ponuditi varen, podporen prostor, v katerem se posameznik počuti slišanega in razumljenega.

Naše vedenje in čustva, ki jih doživljamo v tej stiski niso neposredno odvisna od zunanjih dogodkov, zato je pomembno, da se naučimo razumeti sami sebe in svoje težave. S pomočjo kognitivno-vedenjskih tehnik to lahko dosežemo, še več, pomagajo nam pri spreminjanju manj učinkovitih miselnih in vedenjskih vzorcev, kar rezultira v boljšem obvladovanju težav in občutkih zadovoljstva.«

 

Delovne izkušnje

študijska praksa v ZD Ljubljana Vič in ZD Trbovlje (2015)

psiholog-pripravnik v Zdravstvenem domu Sevnica (2017)

psiholog v Zdravstvenem domu Sevnica – v Dispanzerju za mentalno zdravje otrok in mladostnikov in v Centru za krepitev za zdravje – delo z odraslo populacijo (2018-2019)

psiholog v Zdravstvenem domu Zagorje ob Savi – Zdravstveno-vzgojni center – izvajanje psihoedukativnih delavnic (2018-2020)

individualno in partnersko svetovanje v Svetovalnici POSVET Zagorje (2018 – v teku)

zaposlitev v Zdravstvenem domu Trbovlje – Razvojna ambulanta (2019 – )

specializantka klinične psihologije Zdravstveni dom Trbovlje (2019 – v teku)

individualno in skupinsko psihološko svetovanje in izobraževanje, Defuzija (2022- v teku)

Članstvo v strokovnih organizacijah

Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije

Zbornica kliničnih psihologov Slovenije

Slovensko združenje za preprečevanje samomora